Ordre del Fil 1

Els grups i l'odre del Fil 1, es el que us presentem a continuació: